Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναδιοργάνωση του Κοινοβουλίου της Σερβίας η εφημερίδα της Καρδίτσας “ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ” δημοσίευσε τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ, 23/12/2012

ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ, 23/12/2012

Pin It on Pinterest