Από το σχέδιο νόμου στο Εθνικό Τυπογραφείο

Οι νόμοι του Κράτους είναι αυτοί που θέτουν το πλαίσιο οργάνωσης της κοινωνίας και καθορίζουν τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό. Κι όμως, ελάχιστα γνωρίζουμε για το πως δημιουργούνται και τι επεξεργασία υφίστανται έως ότου ψηφιστούν ή καταψηφιστούν στη Βουλή από τους...

Η λειτουργία της νέας Βουλής

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι ακόμη αμφίβολη η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης. Είτε όμως σχηματιστεί μια Κυβέρνηση συνεργασίας είτε μια υπηρεσιακή Κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη Χώρα σε νέες εκλογές, η καθημερινότητα στη Βουλή των Ελλήνων δε θα είναι η ίδια...

Διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων

Η οικονομική κρίση φέρνει τα πάνω κάτω σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Από το κάδρο των επιχειρούμενων αλλαγών δε θα μπορούσαν να εξαιρεθούν οι δημόσιες επιχειρήσεις. Οι αλλαγές στη λειτουργία τους βασίζονται σε δυο κεντρικούς άξονες. Την οργανωτική...

Pin It on Pinterest