Τον Δεκέμβριο του 2018 δημοσιεύτηκε η μελέτη του Forum Ελληνικής Καινοτομίας και Στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Forum και εμπειρογνώμονας για τα ανοικτά δεδομένα και τις συμμετοχικές δημοκρατικές διαδιασίες, είχα την ευκαιρία να μετάσχω στην ομάδα σύνταξης.

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή της εν λόγω μελέτης, η πρόταση πολιτικής “(…) αποτυπώνει ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιακής εποχής που μπορεί να καταστήσει την ελληνική δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική, ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας φιλικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις”. Η μελετη διατίθεται ελεύθερα ως e-book, ενώ σχεδιάζεται και η έκδοσή της σε έντυπη μορφή. Η ομάδα σύνταξης συνεχίζει να εργάζεται πάνω στην εξειδίκευση των αναφερόμενων προτάσεων, καθώς και σε μελέτες εμβάθυνσης που καλύπτουν μεταξύ άλλων και τα θέματα των τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τίτλος μελέτης: Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Στρατηγική για μια νέα Δημόσια Διοίκηση

Σύνταξη:

  • Δρ. Θόδωρος Καρούνος, Ερευνητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων / Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)
  • Νάνσυ Ρουτζούνη, Ερευνήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου / Σύμβουλος ψηφιακής πολιτικής και ανοικτής διακυβέρνησης
  • Νίκος Βασιλάκης, Ερευνητής-υποψήφιος διδάκτωρ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Συνιδρυτής, TechApps Healthier
  • Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Δρ. Φώτης Φυτσιλής, Προϊστάμενος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εποπτείας, Επιστημονική Υπηρεσία, Βουλή των Ελλήνων / Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Forum Ελληνικής Καινοτομίας & Στρατηγικής

© 2018 FORUM ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ISBN: 978-618-84104-0-4 (e-book)

Κατεβάστε τη μελέτη

Pin It on Pinterest