Η συνέντευξή μου στον “Τυπολόγο”

Στις 22 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε στον “Τυπολόγο” συνέντευξή μου με θέμα “η Δημοκρατία μεταξύ της εξέλιξης και της παράδοσης”. Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης: Δρ.  Φυτσιλή, ο μέσος πολίτης βομβαρδίζεται από ειδήσεις για την καταλυτική...

Public Presentation of the Greek Innovation and Strategy Forum!

The Greek Innovation and Strategy Forum, a new think-tank aiming to reshape public discourse in vibrant topics such as politics, social relations, economy, environment, is going public! As a member of the Scientific Council of the Forum, I am proud to be part of this...

Hellenic OCR Team Newsletter #1

Το πρώτο newsletter της Eλληνικής Oμάδας OCR (Hellenic OCR Team) είναι γεγονός! Σε αυτό ενημερώνουμε τα μέλη μας για την εξέλιξη των εργασιών μας, τη διεύρυνση της ομάδας και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η Eλληνική Oμάδα OCR, πρώτη στο είδος της, είναι μια ανοικτή...

Pin It on Pinterest