The Blog

Dr. Fotis Fitsilis

Ανάλυση δραστηριοτήτων 2004-2009

Μετά από σχετική έρευνα στο αρχείο μου και σε ανοικτές πηγές, ιστοσελίδες και ΦΕΚ, παρουσιάζω έναν πρώτο κατάλογο της δημόσιας δραστηριότητάς μου για την περίοδο 2004-2011, κατά την οποία υπηρέτησα σε δημόσιες θέσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης (2004-2007) και τη Βουλή των Ελλήνων (2007-2009).

read more…

Workshop Report: IFLAPARL 2019

The new IFLAPARL Newsletter (February 2020 edition, pp. 6-7) contains the full report on our workshop during the 35th Pre-Conference of Parliamentary Research and Library Service, which was titled “Science and Innovation in Parliamentary Libraries and Research Services”.

Impressions from the ICON-S in Florence

The Italian chapter of the ICON-S organized its second conference, which took place at the premises of UniFI, Università degli Studi di Firenze, in Florence, from 22nd to 23 November 2019. This international public law conference was titled Le Nuove Tecnologie e il Futuro del Diritto Pubblico (New Technologies and the Future of Public Law).

read more…

Διδασκαλία αρχών τεχνολογίας και προγραμματισμού (συνεχής ανανέωση)

Στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που προσφέρει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου και 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2019-2020 λαμβάνει χώρα και η νέα δραστηριότητα «Αρχές Τεχνολογίας και Προγραμματισμού». Η διάρκειά της είναι 1 ώρα την εβδομάδα και απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού.

read more…

Hellenic OCR Team’s second anniversary!

Something big happened back in November 2017; our scientific crowdsourcing initiative, the Hellenic OCR Team, came to life! This November, members and supporters celebrate our second anniversary. Look out for a special monthly meetup and get introduced into the state-of-the-art processing and analysis of parliamentary data.

read more…

Open datasets in Figshare

.

The opening of three very interesting data sets is announced today! These data sets originate from three distinct research sectors that are being pursued by our Parliamentary Foresight Lab, a virtual research laboratory in the Department for Scientific Documentation and Supervision at the Scientific Service of the Hellenic Parliament.

read more…

My presentation on SDGs in Yangon

I had a great opportunity to present my latest research on the parliamentary monitoring of SDGs in Yangon, Myanmar at the Academic Conference on Post-Legislative Scrutiny in Asia, 17-18 June 2019. This was a joint contribution with Franklin De Vrieze titled: Interface between PLS and SDGs and the state of play in South East Asia and the Pacific.

read more…

Participation to the 2019 Google Summer of Code

Google Summer of Code (GSoC) is a global program focused on introducing students to open source software development. In Greece, the Open Technologies Alliance participates in GSOC 2019 with more than 25 open source projects. The Hellenic OCR Team has provided a highly intresting project proposal, which is presented below. We invite students who wish to participate to contact us in order to be guided through the process.

read more…

Hellenic OCR Team Newsletter #4: January 2019

Happy New Year! Check out our latest (#4) newsletter. Featured topics include the establishment of a sub-group on Linked Open Data, the progress towards organizing a hackathon for parliamentary open data and our prospective participation to the Google Summer of Code.

read more…

Μελέτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Τον Δεκέμβριο του 2018 δημοσιεύτηκε η μελέτη του Forum Ελληνικής Καινοτομίας και Στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Forum και εμπειρογνώμονας για τα ανοικτά δεδομένα και τις συμμετοχικές δημοκρατικές διαδιασίες, είχα την ευκαιρία να μετάσχω στην ομάδα σύνταξης.

read more…

Happy birthday Hellenic OCR Team!

The Hellenic OCR Team, a novel crowdsourcing initiative for the processing and analysis of parliamentary data, celebrates its first birthday. What started as a confined experiment within the Hellenic Parliament and Greece’s oldest academic institution, the National Kapodistrian University of Athens, has now evolved into an international cooperative platform.

read more…

Graduation from the Academy of European Public Law

It has been a privilege taking part at the Academy of European Public Law (AEPL)! It has been tough 1 1/2 years, but I learned a lot and made friends for life. Overall, a rewarding experience!  Founded in 1995, the Academy is the oldest and most esteemed educational establishment of the European Public Law Organization (EPLO).

read more…

Recent reviewing activity

 

Despite calls for change, peer-review (or simply: reviewing) remains the cornerstone of scientific publication [1]. This basic fact is embedding ethical values and principles [2] and is positively acknowledged by most scholars worldwide. This is why I am proud to participate in editorial boards or/and scientific committees of a number of conferences and institutions worldwide, such as EUPADRA, ScieConf and InSite 2019.

read more…

IFLA WLIC 2019 contribution


It’s been almost a year since joining the International Federation of Library Associations and Institutions (short: IFLA). At the same time, I became member of the IFLAPARL community, the dedicated IFLA section for Library and Research Services for Parliaments. Overall a valuable and rewarding experience!

read more…

My participation at the Artificial Cosmoi and the Law (2nd edition) workshop

I was fortunate to be able to take part (once again) in the 2nd Artificial Cosmoi and the Law workshop which took place on Monday, July 30th, at the History Museum of the University of Athens in Plaka. This time, the organisers were the UCL Centre for Law, Economics & Society (CLES), Yale Law School and the Faculty of Law, University of Athens. Overall, there were five panels filled with top legal and Artificial Intelligence researchers…

read more…

Hellenic OCR Team gets own online presence!

The Hellenic OCR Team has now its own website! Following its presence on Linkedin, the website shall present this unique crowdsourcing activities and extend its visibility to interested third parties. Information science professionals, data scientists, linguists and students from a wide spectrum of fields are hereby invited to participate to an one-of-its-kind cooperative platform for the processing and study of parliamentary data. More details may be found in the open Call for Members.

read more…

Hellenic OCR Team Newsletter #2

This is the second newsletter of the Hellenic OCR Team. Overall, it is the second one and the first one drafted in English. It is also the last one before the hot Greek summer. However, work within the team never stops! The next newsletter will appear in late September with more insights on team development, collaboration with related organisations and more information the processing and analysis of parliamentary texts.

read more…

An evening in the European Parliament: Digital skills and Greek tourism

Brussels view

A highly interesting event regarding growth in the tourism sector through development of digital skills took place on 15 May 2018 in the European Parliament (EP) in Brussels [1]. Analysis of the future potential of state-of-the-art technologies in tourism was supported by a presentation of Google’s initiative Grow Greek Tourism Online [2].

read more…

Hellenic OCR Team Newsletter #1

Το πρώτο newsletter της Eλληνικής Oμάδας OCR (Hellenic OCR Team) είναι γεγονός! Σε αυτό ενημερώνουμε τα μέλη μας για την εξέλιξη των εργασιών μας, τη διεύρυνση της ομάδας και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η Eλληνική Oμάδα OCR, πρώτη στο είδος της, είναι μια ανοικτή πρωτοβουλία για την επεξεργασία και μελέτη κοινοβουλευτικών δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

read more…

Hellenic OCR Team reaches milestone!

The crowdsourcing initiative Hellenic OCR Team reaches an important milestone. After less than three months of operation, the team has now expanded to 10 members. The members are originating from the private, the public and the academic sector. Currently, team members are resident in Greece and in France.  They are virtually linked through an online exchange platform and regularly gather for monthly meetings, where problems are discussed and best practices are exchanged.

read more…

Contributing to Post-Legislative Scrutiny

WFD

‘The act of evaluating laws that a parliament has passed is known as Post Legislative Scrutiny’ [1]. In 2017, the Westminster Foundation for Democracy (WFD) completed a publication triplet on Post-Legislative Scrutiny (PLS). It now includes a Comparative Study of practices of PLS in selected parliaments, a Guide for Parliaments and a policy document with principles for PLS.

read more…

Hellenic OCR Team

Hellenic OCR team

Interdisciplinary science at its best – Be part of it!

On the eve of 2018 a new crowdsourcing platform came to life. The Hellenic Optical Character Recognition (OCR) Team represents the first scientific crowdsourcing initiative that aims exclusively at the processing and study of parliamentary data. Naturally, the application, handling and further development of OCR processes stand in the core of our endeavor.

read more…

Archives

Categories

About Me

About Me

Dr. Fotis Fitsilis

As engineer and economist Dr. Fotis Fitsilis has been active in a broad range of fields, from telecommunications and logistics to management and governance. After a career as a research engineer in Germany, he worked as Special Advisor for Business and Industry in the Greek Ministry of Development. Since 2007 he has been working in the Hellenic Parliament.  Learn More..

Pin It on Pinterest