Ανάλυση δραστηριοτήτων 2004-2009

Μετά από σχετική έρευνα στο αρχείο μου και σε ανοικτές πηγές, ιστοσελίδες και ΦΕΚ, παρουσιάζω έναν πρώτο κατάλογο της δημόσιας δραστηριότητάς μου για την περίοδο 2004-2011, κατά την οποία υπηρέτησα σε δημόσιες θέσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης (2004-2007) και τη Βουλή...

Αγροτουριστική ανάπτυξη

Ο νομός Καρδίτσας στήριζε παραδοσιακά την ανάπτυξή του στην αγροτική οικονομία. Τις τελευταίες δυο δεκαετίες άρχισε να αναπτύσσει αξιόλογες τουριστικές υποδομές, οι οποίες επεκτείνονται συνεχώς και είναι ικανές να φιλοξενήσουν χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το...

Η σημασία των επώνυμων αγροτικών προϊόντων

Ο νομός Καρδίτσας είναι μια κατά βάση αγροτική περιοχή. Διαθέτει εκτεταμένους ορεινούς όγκους, στους οποίους πραγματοποιείται πλήθος κτηνοτροφικών και δασοπονικών δραστηριοτήτων, και μεγάλες εύφορες πεδινές περιοχές με σημαντικές εγγειοβελτιωτικές υποδομές. Είναι...

Αγροτική παραγωγή και ιχνηλασιμότητα προϊόντων

Εδώ και μια εξαετία περίπου οι εμπλεκόμενοι σε όλα τα τμήματα της διατροφικής αλυσίδας (παραγωγοί, μεταποιητές, έμποροι και καταναλωτές) καλούνται να δημιουργήσουν, να εφαρμόσουν και τελικά να αναγνωρίσουν ένα σύστημα παρακολούθησης των προϊόντων. Αν και οι...

Pin It on Pinterest